Uitvoeren Nederlands erfrecht in Spanje

Ingeval een nalatenschap waarop Nederlands recht van toepassing is moet worden uitgevoerd in Spanje, zal er voor gezorgd moeten worden dat alle Nederlandse documenten volledig duidelijk zijn voor alle Spaanse instanties. (notaris, registrador, belastingdienst, banken,…)

Zo moet een Spaanse notaris een akte van verdeling van de nalatenschap maken, waarin de verklaring van erfrecht van de Nederlandse notaris wordt opgenomen. Constructies zoals een quasi-wettelijke verdeling, de wettelijke verdeling, de afwikkelingsbewindvoerder of een keuzelegaat, zijn typisch Nederlandse constructies, die in Spanje niet gebruikelijk zijn.  De verklaring van erfrecht van een Nederlandse notaris is dan ook vaak niet meteen duidelijk voor de Spaanse instanties.

Om te voorkomen dat er in de afwikkeling onduidelijkheden ontstaan, of nog erger, de eigendom van een woning bijvoorbeeld hierdoor niet correct wordt ingeschreven in het eigendomsregister, is het van belang om vóóraf te zorgen dat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Kompas Consulting zorgt er altijd voor dat de gekozen afwikkeling van tevoren éénduidig en helder is én inhoudelijk met de Spaanse notaris wordt afgestemd, waardoor problemen in de latere afwikkeling  worden voorkomen. De Spaanse notaris met wie wij werken, María Sánchez Moreno (www.mariasanchezmoreno.com),  spreekt Nederlands en is goed op de hoogte van het Internationaal erfrecht en specifiek het Nederlands erfrecht.

Doordat zij Nederlands spreekt, is vertaling van een verklaring van erfrecht niet nodig.

Voorbeelden van veel voorkomende afwikkelingen:

  1. Wettelijke verdeling
  2. Quasi wettelijke verdeling
  3. Vruchtgebruiklegaat, met interings – en beschikkingsbevoegdheid
  4. Tweetrapsmaking
  5. Spaans testament is anders dan het Nederlandse testament
  6. Overige constructies: Legaat tegen inbreng, afvullegaat, keuzelegaat, verblijvingsbeding