Vruchtgebruiklegaat, met interings – en beschikkingsbevoegdheid

In een testament volgens Nederlands erfrecht kan een vruchtgebruiklegaat met interings- en beschikingsbevoegdheid aan een erfgenaam worden toegekend. In Spanje kan dat vruchtgebruiklegaat gewoon worden uitgevoerd. Het toekennen van het vruchtgebruik over de onroerende goederen aan de langstlevende echtgenoot en de blote eigendom voor de kinderen is een constructie die in Spanje bij de afwikkeling geen problemen op hoeft te leveren. Een belangrijke vraag in deze is echter: welke bevoegdheden heeft de vruchtgebruiker volgens het erfrecht volgens welk hij dit heeft verkregen? Ook hier geldt dat in Spanje bij de afwikkeling de volgens het Nederlandse erfrecht vastgestelde voorwaarden gewoon gerespecteerd zouden moeten worden. Dit zal echter problemen bij de afwikkeling kunnen veroorzaken, met name daar waar de vruchtgebruiker over de goederen mag beschikken. De Nederlandse notaris zal deze bevoegdheden duidelijk moeten weergeven in zijn verklaring van erfrecht. In het Spaanse eigendomsregister kan echter het vruchtgebruik niet onafhankelijk van de blote eigenaren worden ingeschreven. Op de inschrijving is het Spaanse recht van toepassing (Lex Rei Sitae). Indien de vruchtgebruiker met beschikkingsbevoegdheid vervolgens de Spaanse woning wil verkopen, dan zal dat zeker problemen  met zich mee brengen.