Tweetrapsmaking

De afwikkeling van de eerste trap van een tweetrapsmaking is niet al te ingewikkeld. Volgens overkoepelend Spaans erfrecht schaadt deze constructie de legitieme van de kinderen, maar in bepaalde regio’s zoals Cataluña bestaat de tweetrapsmaking (fideïcomiso de residuo) gewoon. Het is wel van belang om de specifieke constructie correct aan de Spaanse notaris uit te leggen  (Hoe werkt de legitieme in dit geval? is er sprake van beschikkingsbevoegdheid? Op welk vermogen moet het eerst ingeteerd worden?) .  Het is van belang dat dit goed met de Nederlandse notaris gecoördineerd wordt, zodat de erfgenamen daar in een latere fase  -bijvoorbeeld als ze de woning willen verkopen-  geen problemen mee krijgen. Ook is het van belang dat een tweetrapsmaking duidelijk in het eigendomsregister aangetekend wordt om er voor te zorgen dat de opvolgende erfgenamen (meestal de kinderen) van de eerstoverledene later niet benadeeld worden.

De afwikkeling van de tweede trap van de tweetrapsmaking is ingewikkelder. De eerste kwestie die hier van belang is, is dat er vaak twee groepen erfgenamen in één afwikkeling betrokken zijn. De Nederlandse notaris zal hier vaak als bemiddelaar moeten optreden als er geen executeur is benoemd. Het bepalen van welke goederen tot welke boedel behoren en in welke mate is fundamenteel. Als de verkrijger uit de eerste trap later hertrouwd is en een nieuw testament opgesteld heeft, is het nog maar de vraag in welke mate de kinderen  van de eerstoverledene hun rechten in Spanje hard kunnen maken.

Fiscaal gezien is de afwikkeling van de tweede trap ingewikkeld. Er moet ‘teruggerekend’ worden tot het moment van het overlijden van de eerstoverledene. Over datgene waarover de bezwaarde niet beschikt heeft, kan erfbelasting teruggevorderd worden. De verkrijging van de opvolgende erfgenamen is fiscaal gezien het moment van het overlijden van de eerst-overledene.  Aangezien de belastingtarieven in Spanje door de jaren met pieken en dalen wijzigen kan het hier over grote bedragen gaan.