Wettelijke verdeling

Het langstlevende testament of de wettelijke verdeling is een vorm van afwikkeling die bij de Spaanse notaris niet bekend is.  Deze is in Spanje echter gewoon uitvoerbaar, aangezien de Spaanse notaris verplicht is de Nederlandse wet uit te voeren als dat de op de nalatenschap toepasselijke wetgeving is. De kwestie die hierbij aan de orde is is: hoe leggen we de Spaanse notaris precies uit hoe deze verdeling werkt en hoe zorgen we ervoor dat dit belastingtechnisch ook zo gunstig mogelijk afgewikkeld wordt? Een goed coördinatie tussen de Nederlandse en Spaanse notaris is vereist voor het opstellen van de verklaring van erfrecht en de afwikkeling.