Overige constructies: Legaat tegen inbreng, afvullegaat, keuzelegaat, verblijvingsbeding

De meeste overige constructies zijn in het Spaanse overkoepelende rechtssysteem niet bekend, maarbestaan wel in de regionale wetgevingen. De eerste vraag die bij deze afwikkeling komt kijken is of de constructie volgens Spaans (of regionaal) erfrecht wel toegestaan is, mocht Spaans erfrecht of huwelijksvermogensrecht van toepassing zijn. Mocht de Nederlandse wetgeving van toepassing zijn, dan is het zaak om te bestuderen of de uitwerking van een dergelijke constructie in Spanje het gewenste fiscale effect heeft. Vaak is dat niet zonder meer het geval, maar moet er een specifieke uitleg van de situatie door de Nederlandse notaris opgesteld worden in een legal opinion om er voor te zorgen dat de Spaanse fiscus er geen voordeel uit behaalt. Soms is het een optie om een dergelijke constructie te verwerpen en een alternatieve afwikkeling uit te werken die een vergelijkbaar resultaat kan bereiken met een lagere belastingbetaling. Een goede coördinatie tussen de Nederlandse en Spaanse notaris is noodzakelijk om dit te kunnen bereiken.

Voor een uitgebreidere uitleg van deze constructies verwijzen we naar het Handboek boedelafwikkeling, Hoofdstuk 15: Spanje. (15.4.3.3: “Nederlandse” constructies in de Spaanse afwikkelingsakte)

Indien u hierover vragen heeft, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen. Link naar e-mail.