Afwikkeling van nalatenschappen in Spanje

De afwikkeling van een nalatenschap in Spanje verloopt in het algemeen anders dan in Nederland gebruikelijk is. Zo is er vaak een Spaanse notariële verdelingsakte nodig, en dient men in ieder geval altijd eerst aangifte erfbelasting te doen. Zonder deze zaken kan bijvoorbeeld een woning of bankrekening niet op naam van de erfgenamen gesteld worden.

Bovendien behandelt de Spaanse belastingdienst bepaalde Nederlandse fiscale constructies anders dan dat de Nederlandse belastingdienst doet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Nederlandse wettelijke verdeling.  In het hoofdstuk Spanje van het handboek Boedelafwikkeling 2016/2017, hét standaardwerk  voor de Nederlandse notaris op het gebied van erfrechtregels en voorschriften, beschrijven notaris María Sánchez Moreno en Erik de Haan deze bijzonderheden uitvoerig.  Link: Nederlands erfrecht uitvoeren in Spanje.

Keuze voor Nederlands erfrecht. De meeste Nederlanders kiezen in hun testament voor toepassing van Nederlands recht op hun nalatenschap. Dit betekent echter niet dat in Spanje geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Spanje bepaalt dat op goederen die zijn gelegen in Spanje, Spaanse erfbelasting is verschuldigd. Nu kent Spanje niet één centrale erfbelasting, maar verschilt deze per regio.  Ieder regio kent zijn eigen kortingsregels, en deze wijzigen nogal eens. Link: Erfbelasting in Spanje.

Dankzij de samenwerking met de Spaanse notaris en Nederlandse notarissen kunnen wij u adviseren in het hele traject. Van een eerste fiscale analyse van de nalatenschap, tot het meedenken over mogelijke andere constructies, waarbij wij met name zorgen dat deze in Spanje fiscaal gunstig én uitvoerbaar zijn.

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat een (Europese) verklaring van erfrecht wordt opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de Spaanse notaris en de “Registrador” (verantwoordelijke voor het eigendomsregister) , zodat voorkomen wordt dat zij de Nederlandse documenten niet aanvaarden of aanvullende vragen stellen.

Wij zijn uw deskundige partner op dit gebied, en kunnen dankzij de korte lijnen met Spaanse en Nederlandse notaris zorgen voor een fiscaal optimale en volledige afwikkeling van de nalatenschap. Indien u vragen heeft, kunt u ons vrijblijvend via de volgende link uw vraag stellen. Link naar e-mail.

Dat geldt uiteraard ook indien op de nalatenschap Spaans erfrecht van toepassing is! Link: Spaans erfrecht van toepassing?

Ook voor de afwikkeling van nalatenschappen van Spanjaarden met Spaanstalige erfgenamen en/of goederen in Spanje kunnen wij de Nederlandse notaris of de erfgenamen begeleiden. Link: Nalatenschap van Spanjaarden.