Nalatenschap van Spanjaarden

Ook voor de afwikkeling van nalatenschappen van Spanjaarden met Spaanstalige erfgenamen en/of goederen in Span je kan Kompas Consulting de Nederlandse notaris of de erfgenamen begeleiden.

De inwerkingtreding van de Europese Erfrecht Verordening betekenen dat op de nalatenschap van een Spanjaard, die woonachtig was in Nederland, en geen rechtskeuze voor Spaans recht had gemaakt, Nederlands erfrecht van toepassing is.

In dat geval krijgen de erfgenamen, zeker wanneer zij in Spanje wonen, te maken met een gecompliceerde situatie; Nederlands erfrecht, een Nederlandse notaris en en documenten waar zij niet bekend mee zijn. Kompas Consulting kan deze afwikkeling met de Nederlandse en Spaanse notaris coördineren.

Ook in de voorafgaande situatie met het Haags Erfrecht Verdrag kan dat het geval zijn. In dat geval is het zelf mogelijk dat het Nederlandse IPR het Nedelrandse erfrecht als universeel erfrecht aanwijst en het Spaanse IPR het Spaanse. Dat maakt de situatie dan alleen nog maar gecompliceerder.

Indien u hierover vragen heeft, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen. Link naar e-mail.