Erfbelasting in Spanje

Spanje heft erfbelasting over alle in Spanje goederen gelegen, ook al woonde de overledene of erfgenaam niet in Spanje. Bij de bepaling of er erfbelasting is verschuldigd, en hoeveel moet worden gekeken worden wélke belastingregels van toepassing zijn op de nalatenschap. Spanje kent namelijk een groot aantal verschillende belastingwetten en bovendien heeft iedere  autonome regio (Comunidad Autónoma) de mogelijkheid om in zekere mate van deze regels af te wijken. Er bestaan dan ook grote verschillen tussen de regels voor erfbelasting in de verschillende regio’s. En deze regels wijzigen voortdurend, waardoor het van belang is om te kunnen vertrouwen op iemand die thuis is in alles omtrent de fiscale Spaanse wetgeving. De specialiteit van Kompas Consulting is de fiscaliteit van nalatenschappen. Wij werken dagelijks met de verschillende Spaanse  fiscale (erf-)wetgevingen.

Een gegeven waar de meeste Nederlandse notarissen en Estate Planners niet bij stilstaan is dat verschillende handelingen in Nederland niet belast zijn, maar in Spanje wel.  Bijvoorbeeld: het tijdens het huwelijk veranderen van huwelijksvoorwaarden die een vermogensverschuiving tot gevolg hebben is in Nederland niet belast, maar wordt in Spanje gezien als een schenking tussen echtgenoten, die zwaar belast is. Net als Nederland kent Spanje een aantal fictie bepalingen. Wie deze niet van tevoren kent kan op een onverwachte en zware belastingaanslag rekenen.

De Nederlandse fiscale wetgeving is afgestemd op de Nederlandse gewoontes en de Nederlandse civiele wetgeving. Nederlandse notarissen en Estate Planners gaan vaak uit van gegevens die in Nederland gebruikelijk zijn:  De langstlevende echtgenoot heeft een grote vrijstelling , de kinderen zijn ook in het geval van een wettelijke verdeling mede  belastingplichtig, waardoor besparing erfbelasting op kan treden door spreiding, partners worden fiscaal gezien gelijk gesteld aan echtgenoten, vorderingen van erfgenamen op de overledene kunnen worden afgetrokken, vorderingen op een eigen BV kunnen worden opgevoerd,……

Dit alles is in Spanje niet vanzelfsprekend. Integendeel.

Het afwikkelen van een Spaanse nalatenschap zondere gedegen fiscale voorkennis betekent dan ook dat de erfgenamen zich op glad ijs begeven.

De fiscale regelgeving is ingewikkeld en aan continue verandering onderhevig. Het is voor een Spaans professional al ingewikkeld, laat staan voor een buitenlander die de fiscale wetgeving niet kan lezen of begrijpen.

LLTT problematiek

Indien u hierover vragen heeft, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.