Spaans erfrecht van toepassing?

In augustus 2015 is de Europese Erfrecht Verordening in werking getreden.  Het belangrijkste gevolg van de inwerkingtreding betreft de vraag welk erfrecht van toepassing is. Het verdrag bepaalt dat het erfrecht van toepassing is van het land waar men woont. Er wordt geen voorwaarde gesteld voor de duur dat men in dat land woonde. Indien iemand overlijdt die op dat moment woonachtig was in Spanje, dan is Spaans erfrecht van toepassing, tenzij in een testament een andere rechtskeuze is gemaakt!

In Spanje bestaat er niet één enkel nationaal erfrecht. In verschillende autonome regio’s kent men eigen erfrechtregels. Hoe weet je welk materieel erfrecht van toepassing is, en wie dan de erfgenamen volgens dat erfrecht zijn?  Wij kunnen zorg dragen voor een Nederlandstalige legal opinion, afgegeven door de Spaanse notaris inzake de toepasselijke materiële Spaanse  erfrechtbepalingen.

Indien u hierover vragen heeft, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen. Link naar e-mail