Echtscheidingen

Als twee echtgenoten gescheiden zijn en zij een onroerend goed en/of bankrekeningen in Spanje in bezit hadden, dan zullen deze na de echtscheiding  op naam van één van de echtgenoten gesteld moeten worden, in overeenstemming met wat in het echtscheidingsconvenant is vastgelegd.

Kompas Consulting verzorgt de volledige begeleiding van deze procedure, waarbij zowel de juridische, fiscale als praktische aspecten een rol spelen.

Over deze ontbinding moet belasting aangegeven worden in Spanje. In sommige gevallen kan een belastingbetaling echter worden voorkomen. Wij kunnen u een overzicht geven van alle te verrichten handelingen en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Indien gewenst kunnen wij al deze handelingen met volmachten voor de partijen uitvoeren.

Wij werken samen met notaris María Sánchez Moreno (www.mariasanchezmoreno.com). Zij is Spaans notaris en gevestigd in Jijona, Alicante. Zij is de echtgenote van Erik de Haan en spreekt  Nederlands. Zij is goed bekend met de specifieke situaties van Nederlanders met goederen in Spanje.

Kompas Consulting werkt nauw samen met Nederlandse notarissen en verzorgen de volledige afwikkeling van echtscheidingen in Spanje. Wij bekijken samen met hen wat de (fiscale en juridische) consequenties zijn in Spanje en welke alternatieven er mogelijk zijn.

Kompas Consulting verzorgt niet de feitelijke procedure rondom de echtscheiding, zoals het opstellen van het convenant of de feitelijke juridische begeleiding. Wij werken samen met een Nederlands-Spaans advocatenbureau dat cliënten hierin kan begeleiden. Per 23-7-2015 is de Spaanse wet van vrijwillige rechtsgang in werking getreden (Ley de Jurisdicción Voluntaria), op basis waarvan onder meer notarissen huwelijken kunnen voltrekken. Het is echter pas vanaf 2017 dat notarissen ook het voorbereidende dossier voor het voltrekken van het huwelijk kunnen opstellen.  Notarissen kunnen vanaf de genoemde datum ook huwelijken ontbinden. Dit laatste alleen als er overeenstemming tussen partijen bestaat en er geen minderjarige kinderen betrokken zijn.