Het onterven van een kind in een testament is mogelijk.

Kompas Consulting - Het adviesbureau voor nalatenschappen van Nederlanders in Spanje.
 
Kompas Consulting - Het adviesbureau voor nalatenschappen van Nederlanders in Spanje.
 
Afwikkeling van nalatenschappen in Spanje.
 
Het opstellen van testamenten in Spanje
 
Belangrijke successiebesparende maatregelen in Spanje
 
Het begeleiden bij echtscheidingen
 
Het opstellen van volmachten in Spanje
 
Kompas Consulting - Overige diensten
 
Kompas Consulting – Persartikelen
 
Kompas Consulting – Erik de Haan
 
Kompas Consulting – Onze contactgegevens
 
Kompas Consulting – Onze Linkpagina

Onterven - 15 juni 2011

Verschillende zaken zijn in Spanje anders geregeld dan in Nederland. Speciale aandacht verdient de onterving. In Nederland kan relatief eenvoudig een kind onterfd worden. Hoe geldt dit voor in Spanje wonende Nederlanders ?

Nederlands erfrecht
Het onterven van een kind in een testament is mogelijk. Daarvoor hoeft niets speciaals worden opgenomen in een testament. Enkel de clausule: “Ik onterf mijn zoon ...” is voldoende. Het gevolg van deze onterving is dat deze zoon niet meer als erfgenaam benoemd is, en hij niet meer nodig is bij de verdeling van de nalatenschap. Het enige recht dat hij nog behoudt is het claimen van een bedrag in contant geld ter grootte van de helft van zijn kindsdeel. Hij heeft hier een periode van 5 jaar voor, en moet het bedrag van de erfgenamen vorderen. Doet hij dat niet binnen de genoemde periode, dan verliest hij dit recht. De plaats van een onterfd kind wordt ingenomen door zijn afstammelingen. Ook deze kunnen in een testament tegelijk op dezelfde manier onterfd worden. Voor de duidelijkheid: als de afstammelingen niet onterfd worden, nemen deze de plaats van hun ouder en moeten ze meetekenen bij de verdeling van de nalatenschap.

Spaans erfrecht
In het Spaanse erfrecht kan een kind niet zomaar onterfd worden. Er moeten gewichtige redenen bestaan om tot onterving over te gaan. Zo moet het kind bijvoorbeeld vitale hulp aan een ouder geweigerd hebben of hem naar het leven gestaan hebben. Dit zijn niet veel voorkomende gevallen. De testateur moet in het testament de reden aangeven waarom hij een kind onterft, en het onterfde kind kan het testament aanvechten. Dat wordt dan een lange en pijnlijke juridische gang, waarbij de overige erfgenamen (meestal de broers en zussen van de onterfde) de bewijzen moeten overhandigen. De testateur kan niet meer als getuige dienen, want hij is al overleden. Men is dan verzekerd van een langdurige ruzie via de rechtbank. Uiteindelijk is de kans groot dat de rechter het onterfde kind in het gelijk stelt. Dan wordt hij weer gewoon erfgenaam voor gelijke delen met zijn broers en zussen.

De Spaanse notaris zal in de regel nooit een nalatenschap met een onterfd kind tekenen als dit kind niet persoonlijk met zijn onterving heeft ingestemd, want hij weet dat de mogelijkheden om het testament aan te vechten groot zijn. (Als de Nederlandse wetgeving van toepassing is, dan zal de Spaanse notaris heel duidelijke instructies van zijn Nederlandse collega willen ontvangen om zo zijn vingers niet te branden.) In de regel mag niet verwacht worden dat een onterfd kind instemt met zijn onterving. De notaris kan de nalatenschap niet verdelen als één van de erfgenamen ontbreekt, dus moet de nalatenschap via de rechtbank afgewikkeld worden.

De Spaanse notaris zal bij het maken van een testament volgens Spaans recht aanraden in plaats van een kind te onterven deze slechts zijn minimale legitieme portie toe te laten komen. Dan krijgt hij minder dan zijn broers en zussen. Het nadeel van deze konstruktie is dat dat kind nog steeds erfgenaam is en bij de verdeling zijn medewerking moet verlenen.

Rechtskeuze
Op de nalatenschap van een Nederlander die langer dan vijf jaar aaneengesloten in het buitenland woont is de wetgeving van zijn woonplaats van toepassing. De Nederlandse wetgeving is enkel nog van toepassing als de overledene in een testament specifiek voor het Nederlands erfrecht heeft gekozen. Als een Nederlander dat niet duidelijk in zijn testament dit gespecificeerd heeft, dan kan het Spaanse erfrecht van toepassing zijn. Al het gemak dat men via het Nederlandse erfrecht gehad zou hebben, is verdwenen. Als een kind in een Nederlands testament onterfd is, maar bij overlijden blijkt dat de Spaanse wetgeving van toepassing was, dan is deze onterving eenvoudig door dit kind aan te vechten en ongedaan te maken. Dan wordt de onterfde weer volledig erfgenaam. De nalatenschap kan nu niet meer zonder medewerking van dit kind verdeeld worden. Door duidelijk te kiezen voor het Nederlandse erfrecht is dit te vermijden.

Het onterven van een kind in een testament is mogelijk.

Download hier de originele versie uit Hallo weekblad.

Download hier een gratis PDF lezer indien u het artikel niet kunt openen.


Conclusie

Een Nederlander die een kind wil onterven moet bij het maken van zijn testament kiezen voor het Nederlandse erfrecht. Zo voorkomt hij, dat het Spaanse erfrecht op zijn nalatenschap van toepassing zou kunnen zijn, en dit kind plotseling weer alle rechten als volledig erfgenaam zou kunnen krijgen.